Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďujeme o Vás určité informace, které nám pomáhají s Vámi obchodovat, poskytovat Vám bezpečnější obchodní zkušenosti a vylepšovat naši online platformu. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Přístupem a používáním našich webových stránek výslovně souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady bez předchozího upozornění.

Jaké informace shromažďujeme

  • Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail ("Osobní údaje"), které nám poskytnete při registraci Vašeho kurzu na našich webových stránkách. Osobní údaje můžete kdykoli přihlášením k účtu aktualizovat.
  • Operační systém Vašeho počítače;
  • Vaši IP adresu nebo IP proxy serveru;
  • Základní informace o doméně;
  • Data a časy Vašich návštěv na našich webových stránkách, navštívené stránky a dobu, kterou jste na našich webových stránkách strávili;
  • Webové stránky, které Vás na naši webovou stránku odkázaly;
  • Takové další informace, které mohou být pro nás nezbytné nebo užitečné k dosažení výše uvedených cílů.

Sdílení informací

Nebudeme třetí osobě poskytovat, prodávat, obchodovat ani jinak zveřejňovat o Vás žádné informace, pokud tak nevyžaduje zákon nebo pokud jsme od Vás neobdrželi souhlas.
Nicméně, nezaručujeme, že Vaše používání našich webových stránek bude důvěrné. Informace uvedené výše můžeme zpřístupnit společnostem v naší firemní skupině.

Bezpečnost

Činíme přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně Vašich informací. Pokud však pošlete informace na naše webové stránky nebo z nich, nebudou šifrovány, pokud vám tak výslovně neřekneme. Nejsme zodpovědní za škody, které můžete vy nebo kterákoli osoba utrpět v důsledku porušení bezpečnosti nebo důvěrnosti v souvislosti s Vaším používáním našich webových stránek nebo za jakákoli jednání kterékoli třetí strany, která tyto informace obdržela.

Odmítnutí odpovědnosti

Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů webových stránek, ke kterým máte přístup prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na propojených webových stránkách, protože mohou obsahovat odlišné smluvní podmínky, které se na Vás vztahují.

Mezinárodní přenos informací

Naše servery a zařízení pro zpracování informací se nacházejí v několika zemích a informace o Vás budou uloženy v těchto zemích. Poskytováním svých informací při používání našich webových stránek souhlasíte s naším shromažďováním a používáním Vašich informací, včetně převodu do jiné země.

Upozornění

Uvědomte si, prosím, že když dobrovolně zveřejníte svoje informace ve fórech, chatových oblastech nebo na stránkách profilu členů na našich webových stránkách, všechny takto zveřejněné informace se stanou veřejnými a mohou být viděny a využívány jinými osobami. Nemáme žádnou kontrolu nad používáním takových informací třetími stranami.